Nyttige linker

Skatt og lover
Aksjeloven Lov om aksjeselskaper
Regnskapsloven Regnskapsloven
Bokføringsloven Bokføringsloven
Bokføringsforskriften Forskrift til bokføringsloven
Skattetaten

Kompetanse Regnskap AS

Gamle Drammensvei 40
Postboks 23
1321 Stabekk

Tlf: 67 10 77 80
Fax: 67 10 77 89

post@kompetanse-regnskap.no