Tjenester

Våre tjenester innen regnskap omfatter bl.a.

  • løpende regnskapsførsel
  • avstemming og dokumentasjon
  • rapportering
  • årsoppgjør
  • ligningspapirer
  • andre offentlige oppgaver
  • budsjett og analyser
  • lønnskjøring med tilhørende rapportering
  • fakturering
  • oppfølging av kunder

Rådgivning

Vi kan bistå med rådgivning i forbindelse med valg av selskapsform, omstrukturering og bedriftsrådgivning samt ved stiftelse av selskaper.

I tillegg kan vi bistå med regnskapsanalyser og tilrettelegging av regnskapsrutiner tilpasset bedriftens behov.